Wat zijn enkele soorten milieuwetgeving?

Milieuwetgeving is eigenlijk een verzamelnaam die verschillende aspecten van de milieuwetgeving omvat die een vangnet bieden voor het milieu tegen vervuiling. Een aparte maar parallelle reeks regelgevingssystemen, die sterk worden beïnvloed door wettelijke milieuregels, is primair gericht op de bescherming van bepaalde natuurlijke hulpbronnen, waaronder bossen, aquatische hulpbronnen of visbestanden.

Milieuwetgeving

Het grootste deel van deze wettelijke regel is het beschermen van mensen en andere levende wezens tegen schade, al dan niet opzettelijk. Dit kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat de omgeving vrij is van gevaarlijk afval, vervuiling en dergelijke. Bovendien probeert de wet de ecosystemen te beschermen die voedsel, water en onderdak bieden aan de wezens die in de omgeving leven. Het zorgt ook voor het creëren van beschermende habitats zoals wetlands, rivieren en oceanen.

Om milieuwetgeving te laten werken, moet het over de nodige wet- en regelgeving beschikken. Sommige milieuwetten voorzien in algemene bescherming, terwijl andere zich op specifieke behoeften concentreren. Een van de milieuwetgeving die in bescherming voorziet, is bijvoorbeeld de Wet milieubeheer. Deze wetgeving vereist dat bedrijven alleen niet-giftige producten gebruiken voor de doeleinden van hun fabrieken en faciliteiten.

Een ander type milieuwetgeving is de Clean Air Act, die tot doel heeft te voorkomen dat verontreinigende stoffen de lucht binnendringen. Naast het zorgen voor schone lucht, richt deze wetgeving zich ook op het voorkomen en beheersen van bepaalde verontreinigende stoffen. Enkele voorbeelden van verontreinigende stoffen die in deze categorie vallen, zijn onder meer koolmonoxide en koolwaterstoffen.

Er zijn enkele staten die geen milieuregels hebben. Deze staten hebben echter nog steeds wetten en voorschriften nodig ter bescherming van het milieu. De federale overheid heeft de bevoegdheid om milieuwetten en -voorschriften op te stellen, maar deze zijn niet bindend voor deelstaatregeringen. De wetten en voorschriften die de deelstaatregeringen vaststellen, zullen echter waarschijnlijk van staat tot staat verschillen, dus het is altijd het beste om uw staatsfunctionarissen te raadplegen voordat u aan het werk gaat.

De Environmental Protection Agency (EPA) is de belangrijkste instantie die milieuwetgeving handhaaft aan bedrijven in de VS.Als een bedrijf een van de milieuwetten overtreedt die is uitgevaardigd, is de EPA verantwoordelijk voor het afdwingen van de gevolgen. Als dit gebeurt, is het bedrijf aansprakelijk voor het betalen van de kosten van onderhoud en reparatie van de aangerichte schade en is het ook verantwoordelijk voor het nemen van bepaalde maatregelen om toekomstige gebeurtenissen te voorkomen.

Naast de EPA reguleert de Federal Trade Commission ook het gebruik van chemicaliën in de Verenigde Staten. Deze wet- en regelgeving verhindert dat bedrijven schadelijke chemicaliën in de lucht, de grond of het water verspreiden.

Federale en deelstaatregeringen kunnen ook andere wet- en regelgeving opstellen, afhankelijk van het type regelgeving dat wordt gehandhaafd. Veel van deze wetten en voorschriften kunnen variëren, afhankelijk van waar de wetten worden uitgevaardigd. Het doel van deze wet- en regelgeving is om de veiligheid van mensen, dieren en het milieu tegen verschillende vervuiling en gevaren te waarborgen.

Een voorbeeld van milieuwetgeving is de Wet veilig drinkwater. Deze wet vereist dat alle huishoudelijke waterbronnen veilig zijn voor menselijke consumptie. Het regelt ook de productie en distributie van flessenwater, waardoor bedrijven alleen leidingwater aan consumenten moeten verstrekken.

Een ander voorbeeld van milieuwetgeving is de Clean Air Act, die de uitstoot van giftige gassen regelt. Een belangrijk aspect van deze wet is dat alle bedrijven die schadelijke emissies produceren en distribueren, moeten betalen voor de kosten van de schade die hun emissies aan het milieu veroorzaken.

Er zijn ook agentschappen voor milieuwetgeving die onafhankelijk zijn van de overheid, hoewel ze financiering ontvangen van de overheid. Deze agentschappen zijn de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en de Environmental Protection Agency (EPA).

Opgemerkt moet echter worden dat de meeste federale agentschappen alleen advies kunnen geven over zaken als de Clean Air Act. Er zijn veel particuliere organisaties die helpen deze wet- en regelgeving te handhaven.