Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen

Het doel van dit project is om de verschillende fundamenten van milieuvriendelijk duurzaam ondernemerschap (EoS) vanuit een mondiaal perspectief te onderzoeken. In een interdisciplinaire context tracht dit onderzoek de verschillende dimensies van duurzame EoS te onderzoeken, zowel in organisatorisch als ecologisch perspectief. De studie probeert ook de mogelijke impact van culturele, economische, institutionele, politieke en sociale dimensies op verschillende niveaus van duurzame EoS te identificeren.

Duurzaam ondernemerschap wordt gedefinieerd als het concept dat organisaties en individuen helpt bij het streven naar duurzame ontwikkeling van het milieu. Deze theorie is niet nieuw, maar de implicaties ervan zijn vrij nieuw. Duurzaam ondernemen heeft alles te maken met het kunnen bouwen, behouden en uitbreiden van een zakelijke omgeving die de winst maximaliseert en tegelijkertijd de negatieve impact van zakelijke activiteiten minimaliseert. Het gaat erom een ​​raamwerk van principes te creëren dat duurzame EoS-praktijken kan leiden en een reeks principes te ontwikkelen die zouden helpen bepalen welke acties het meest bevorderlijk zijn voor een bedrijf om zijn doelen te bereiken.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een ecologisch duurzame onderneming, maar het is de toewijding aan de duurzaamheid op lange termijn van elk bedrijf dat de meest invloedrijke factor kan zijn.